054-5728835 ariliv@walla.com

אחיזת עיפרון תקינה

אחיזת עיפרון תקינה

מכירים את הילדים הכותבים ומעתיקים מהלוח, מתעייפים ומפסיקים באמצע?

אלו הכותבים לאט ולא מספיקים להעתיק?

הילדים המשתדלים לכתוב "יפה" וכתב ידם מסורבל?

אחד מקשיי הלמידה הנפוצים בהם אני פוגשת, הוא קושי בכתיבה. בדרך כלל, הקושי נובע מאחיזת עיפרון שאינה תקינה. כאשר אחיזת העיפרון אינה תקינה, הכתיבה נעשית תוך הפעלת כל כף היד והזרוע: המאמץ גדול, הכתיבה מעייפת וגורמת לכאב, הילד/ה נרתעים ואפילו נמנעים מכתיבה ככל האפשר, וכאשר הם חייבים לכתוב – הכתיבה מלווה בתסכול.

אחיזת עיפרון תקינה היא כזו המאפשרת כתיבה במאמץ מינימלי של האצבעות יחד עם הנעת הזרוע. לשם כך עלינו לאחוז בעיפרון בין האגודל והאצבע, כאשר העיפרון נשען על האמה, והקמיצה והזרת מקופלות. אחיזה זו נקראת "אחיזת צביטה".

בנוסף לתרגולה בכתיבה, ניתן לתרגל את "אחיזת הצביטה" גם באמצעות משחקים מוטוריים פשוטים:

    • בניית מגדל קוביות עץ קטנות בעזרת מלקחיים
    • סידור ברגים לפי גודל תוך שימוש באטב כביסה
    • משחק בפיפטות פלסטית בעזרתן נמהל צבעי מאכל במים וניצור צבעים שונים
    • ציור בעזרת צבעי פנדה שבורים, בהם ניתן לאחוז אך ורק באמצעות האגודל והאצבע

אחיזת עיפרון תקינה, תיקון אחיזה שגויה | אריאלה ליבנה - מטפלת בשיטת אלבאום

תיקון אחיזת עיפרון שגויה הוא משימה לא קלה, אך אפשרית. משימה המחייבת את ההתגייסות של הילד. גיוון התרגול באמצעות משחק מסייע מאד ומדרבן את הילדים לשינוי. בצד ההסבר על הסיבות לקושי ועל הדרך המוטורית להקל עליו, התרגול באמצעות משחקים מסייע לגייס את הילדים לאמץ את השינוי גם בכתיבה בבית הספר, וליהנות מפירותיו.

סגירת תפריט